Liosta-ainm stèiseanan-rèile

  0
  1422

  Liosta-ainm stèiseanan-reile : Gàidhlig : Beurla Ghallda : Beurla

  Leit o railwey station names : Gaelic : Scots : Inglish

  List of railway station names : Gaelic : Scots : English

  GÀIDHLIG SCOTS ENGLISH
  A
  A’ Bhruach Fhada* Langbank Langbank
  Achadh an Fhuarain* Springfield Springfield
  Achadh an Uinnsinn* Ashfield Ashfield
  Achadh nan Allt Achanalt Achanalt
  Achadh nan Leac Affleck Auchinleck
  Achadh nan Seileach Achnasellach Achnashellach
  Achadh na Sine Achnasheen Achnasheen
  A’ Chorpaich Corpach Corpach
  A’ Chrìon Làraich Crianlarich Crianlarich
  Àird Rosain Tràigh a Deas Ardrussan Sooth Beach Ardrossan South Beach
  Aiseag a’ Chongail Connel Ferry Connel Ferry
  Alamhagh Alloa Alloa
  Alanais Alnis Alness
  Allt an Fhuarain Springburn Springburn
  Allt nam Breac Altnabreac Altnabreac
  Am Bagh Dealgadaidh* Dalgety Bey Dalgety Bay
  Am Baile Siar* Wastertoun Westerton
  Am Baile Ùr Newtoun Newton
  Am Bealach Balloch Balloch
  Am Blàr Dubh Mair o Ord Muir of Ord
  A’ Mhanachainn Beuly Beauly
  Am Magh Baoghail Meybole Maybole
  Am Magh Leamhna* The Vale Alexandria
  An Aghaidh Mhòr Aviemore Aviemore
  Anainn Annan Annan
  An Caisteal Nuadh Newcastle Newcastle
  An Càrn Fionn Carfin Carfin
  An Cnoc Garbh* Garrahull Garrowhill
  An Crò Croy Croy
  An Dail Mhòr Daulmuir Dalmuir
  An Drem Drem Drem
  An Druim Dubh Blackrig Blackridge
  An Dùn Breac Dumbreck Dumbreck
  An Eaglais Bhreac Baile Ghreumaich The Fawkirk Grahamstoun Falkirk Grahamston
  An Eaglais Bhreac Uachdar The Fawkirk Hie Falkirk High
  An Eochair Yoker Yoker
  An Gearasdan Fort Wulliam Fort William
  An Innis Insch Insch
  An Largaidh Ghallda Lairgs Largs
  An Reantan* The Rentoun Rentoun
  An Sear Chathair Sanchar Sanquhar
  An Ruadh-Ghleann Ruglen Rutherglen
  An Taigh Sear Easterhoose Easterhouse
  An Tairbeirt Tarbet & Arrochar Tarbet & Arrochar
  An Taobh Fada* Langside Langside
  An t-Òban Oban Oban
  An Tulach Tulloch Tulloch
  An Truthail The Truin Troon
  An t-Sròn Reamhar Stranrawer Stranraer
  Arasaig Arisaig Arisaig
  Àrd Laoigh Ardui Ardlui
  Àrd Ruigh Airdrie Airdrie
  Àrd-Shràid Hie St High St
  Armadal Airmadale Armadale
  Atadal Attadale Attadale
  Àth Bhroc* Ibrox Ibrox
  Àth nan Leac* Slateford Slateford
  Àth Uallais* Wallyford Wallyford
  B
  Bagh na h-Uaimhe* Wemyss Bey Wemyss Bay
  Baile a’ Chlèirich* Clairkstoun Clarkston
  Baile a’ Chròcain* Cruixtoun Crookston
  Baile a’ Chuilinn* Hollytoun Holytown
  Baile a’ Ghobhainn* Govan Govan
  Baile Aindrea* Anderstoun Anderston
  Baile Àird Rosain Ardrussan Toun Ardrossan Town
  Baile an Droma Fearn Fearn
  Baile an Easbaig* Bishoptoun Bishopton
  Baile an t-Salainn* Saucoats Saltcoats
  Baile an t-Saoir Blantyre Blantyre
  Baile Bhàillidh* Bylliestoun Baillieston
  Baile Chè Keith Keith
  Baile Chloichridh Pitlochry Pitlochry
  Baile Dhubhthaich Tain Tain
  Baile Dhunlèibhe a Deas Leivinstoun Sooth Livingston South
  Baile Dunlèibhe a Tuath Leivinstoun North Livingston North
  Baile Dhùn Phàrlain Dumfaurlin Toun Dunfermline Town
  Baile Eilidh Meadhain Helensburgh Central Helensburgh Central
  Baile Eilidh Uachdar Helensburgh Upper Helensburgh Upper
  Baile Geadaidh Baurgeddie Bargeddie
  Baile Ghille-Beirt* Brunstane Brunstane
  Baile Iain* Johnstoun Johnston
  Baile Measa* Balmossie Balmossie
  Baile Mhèaraidh* Merrytoun Merryton
  Baile na Croise* Cruixtoun Crookston
  Baile na Drochaid Brigtoun Bridgeton
  Baile na Fèithe* Bogstoun Bogston
  Baile nam Feusag* Musselburrie Musselburgh
  Baile nan Stiùbhartach Stewartoun Stewarton
  Baile Nèill* Neilstoun Neilston
  Baile Nighean Sheadna Shuttlestoun Shettleston
  Baile Phàdraig* Pattertoun Patterton
  Baile Phreastabhaig Preswick Toun Prestwick Town
  Baile Samhraidh* Simmerstoun Summerston
  Baile Steaphain* Stinsoun Stevenston
  Baile Udainn* Uddinstoun Uddingston
  Baile Ùr Air Newtoun on Ayr Newton on Ayr
  Baile Ùr an t-Slèibh Newtounmore Newtonmore
  Banbhaidh Banavie Banavie
  Bàrr Fhasaidh Brassie Barassie
  Bearaig (a Deas) (Sooth) Berrick (South) Berwick
  Bearaig a Tuath North Berrick North Berwick
  Biasdail Beasdale Beasdale
  Blàr Athall Blair Atholl Blair Atholl
  Bolan Bowlin Bowling
  Both-Chèit* Bathket Bathgate
  Brainsdean* Branchtoun Branchton
  Breich Breich Breich
  Bruach Chluaidh Clydebank Clydebank
  Bruach nan Dealgan* Thornliebank Thornliebank
  Brucha Tatha Brochy Broughty Ferry
  Brùra Brora Brora
  Bun a’ Chroit* Croaftfuit Croftfoot
  Bun Illidh Helmsdale Helmsdale
  Busbaidh* Busby Busby
  Bùthan Phollaig an Ear* Pollockshields East Pollockshields East
  Bùthan Phollaig an Iar* Pollochshields Wast Pollockshields Wast
  C
  Cair Chaladain Kirkcaudy Kirkaldy
  Cair Dhòmhnaill Cardonall Cardonald
  Cair Mhaol Carmyle Carmyle
  Caisteal Dhùn Robain Dunrobin Castle Dunrobin Castle
  Caisteal Tarrais Carstairs Carstairs
  Caladair an Iar* Wast Cauder West Calder
  Caladal nan Gall Scotscauder Scotscalder
  Caladh Àird Rosain Ardrussan Hairbour Ardrossan Harbour
  Cala nan Clach* Steenhyve Stonehaven
  Camas Long Cammuslang Cambuslang
  Camas Neachain* Wishae Wishaw
  Camlann* Caimlan Camelon
  Canàl Phàislig Paisley Canaul Paisley Canal
  Caol Loch Aillse Kyle o Lochalsh Kyle of Lochalsh
  Càrn Fheusta Carnoustie Carnoustie
  Càrn-Tìn Carntyne Carntyne
  Cathair Luail Cairel Carlisle
  Cathair MoLuaig Carluke Carluke
  Ceann a’ Bhàrra Baurheid Barrhead
  Ceann a’ Bhràist Kinbrace Kinbrace
  Ceann a’ Chnuic* Hullheid Hillhead
  Ceann a’ Gheàrrloch Garelochheid Garelochhead
  Ceann a’ Ghiùthsaich Kinneussie Kingussie
  Ceann a’ Monaidh* Mairheid Muirhead
  Ceann an Dail* Hauchsheid Hawkshead
  Ceann-Cheanais* Kennisheid Kennishead
  Ceann Ghronna Kinghorn Kinghorn
  Chatelheraut Chatelheraut Chatelheraut
  Cill Donnain Kildonnan Kildonnan
  Cille Bhrìghde an Ear East Kilbride East Kilbride
  Cille Bhrìghde an Iar Wast Kilbride West Kilbride
  Cille Chonail Kirkconnel Kirkconnel
  Cille D’Fhinnein Kilwinnin Kilwinning
  Cille Mhàra Kilmaurs Kilmaurs
  Cille Mheàrnaig Kilmaurnock Kilmarnock
  Cille Phàdraig Auld Kilpaitrick Old Kilpatrick
  Cille Phàdraig Ùr Bearsden / New Kilpaitrick Bearsden
  Clealand* Cleland Cleland
  Cnoc a’ Bhàrra* Baurhull Barrhill
  Cnoc a’ Bhlàir* Blairhull Blairhill
  Cnoc a’ Chluig* Bellshull Bellshill
  Choc a’ Chonaisg* Whinhull Whinhill
  Cnoc a’ Churraich* Curriehull Curriehill
  Cnocan an Righ* Kingsknowe Kingsknowe
  Cnoc an t-Sabhail Barnhull Barnhill
  Cnoc an t-Sagairt & Darnlaidh* Priesthull & Darnley Priesthill & Darnley
  Cnoc Baile nan Albannach* Scotstounhull Scotstounhill
  Cnoc Chorcair* Coarkerhull Corkerhill
  Cnoc Florida Mount Florida Mount Florida
  Cnoc Ghille-Seoch* Gilsheochull Gilsheochill
  Cnoc Iòrdain* Jordanhull Jordanhill
  Cnoc Mhòire* Maryhull Maryhill
  Cnoc na Croise* Croasshull Crosshill
  Cnoc na h-Eaglais* Kirkhull Kirkhill
  Cnoc nan Cnòthan* Nitshull Nitshill
  Cnoc Vernon* Mount Vernon Mount Vernon
  Coille an Dail* Howwid Howwood
  Coille an Daimh* Hartwid Hartwood
  Coille Challtainn* Coocaddens Cowcaddens
  Coille Chairt* Kithcart Cathcart
  Coille Dobhair Bishopbriggs Bishopbriggs
  Coille na h-Eaglais* Kirkwid Kirkwood
  Coille Phollaig an Ear* Pollockshaws East Pollockshaws East
  Coille Phollaig an Iar* Pollockshaws Wast Pollockshaws West
  Coille Uilliaim* Wulliamswid Williamswood
  Coinmhead* Lowrencekirk Lawrencekirk
  Coire Odhar Carrour Carrour
  Comar nan Allt Cummernaud Cumbernauld
  Cùil Dhùn Bheithe* Coudenbaith Cowdenbeith
  Cùil Raithin Culrain Culrain
  Cumnag Ùr New Cumnuck New Cumnock
  Cròcan Chaladair* Caudercruix Caldercruix
  Creag an Dòbhrain Craigendoran Craigendoran
  Crois MoLiubha Croassmaluif Crossmyloof
  Crois Naoimh Sheòrsa* St Georges Croass St Georges Cross
  Crois Tearain* Charin Croass Charing Cross
  Cupar Cupar Cupar
  D
  Dail Bhaile Dhealgaiche* Thorntounhauch Thorntonhall
  Dail Chaol-Aibhne* Kelvindale Kelvindale
  Dail Chuinnidh Daulwhinnie Dalwhinnie
  Dail Mhàilidh Daulmally Dalmally
  Dail Mheinnidh* Daulmeny Dalmeny
  Dail na h-Uiseig Larkhauch Larkhall
  Dail Riabhach Daulreoch Dalreoch
  Dail Ruigh Dalrye Dalry
  Deis Dyce Dyce
  Diùirinis Duirinish Duirinish
  Doire Fhuath-Mhuc* Bellgrove Bellgrove
  Drochaid a’ Chòta Meadhain* Coatbrig Central Coatbridge Central
  Drochaid a’ Chòta Taobh Grianach* Coatbrig Sunnyside Coatbridge Sunnyside
  Drochaid Alain Brig o Allan Bridge of Allan
  Drochaid an Aonachain Spean Brig Spean Bridge
  Drochaid Chàrr Carrbrig Carrbridge
  Drochaid Chaol-Aibhne* Kelvinbrig Kelvinbridge
  Drochaid Ruaidh Roy Brig Roy Bridge
  Drochaid Urchaidh Brig o Orchy Bridge of Orchy
  Druim a’ Chapaill Drumchapel Drumchapel
  Druim Fraochair* Drumfrochar Drumfrochar
  Druim Gailleach Drumgelloch Drumgelloch
  Druim Ruigh Drumrye Drumry
  Dùn Barra Dunbar Dunbar
  Dùn Bhlàthain Dunblane Dunblane
  Dùn Breatann an Ear Dumbartoun East Dumbarton East
  Dùn Breatann Meadhain Dumbartoun Central Dumbarton Central
  Dùn Chaillean is Braonan Dunkeld & Birnam Dunkeld & Birnam
  Dùn Creige Duncraig Duncraig
  Dùn Dè Dundee Dundee
  Dùn Lùib Dunlap Dunlop
  Dùn Matilda* Fort Matilda Fort Matilda
  Dùn Phàrlain Banrighinn Mairead Dumfaurlin Queen Maigret Dunfermline Queen Margaret
  Dùn Phris Dumfries Dumfries
  E
  Eilean a’ Chroinn* Bruntisland Burntisland
  Eaglais a’ Bhaile Ùir* Kirknewtoun Kirknewton
  Eaglais Sheuais Phàislig Paisley St Jaimie Paisley St James
  Easa Chruachain Faas o Cruachan Falls of Cruachan
  Eilginn Ailgin Elgin
  F
  Fairlidh* Fairlie Fairlie
  Falas* Fauldhoose Fauldhouse
  Farrais Forres Forres
  Fearann na Coille* Shawlands Shawlands
  Fearann Anna Anniesland Anniesland
  Fearann na h-Èilde* Hyndland Hyndland
  Fèill Sheòrsa* Georgemas Junction Georgemas Junction
  Fèith na Maighiche* Hairmyres Hairmyres
  Forsan Àird Forsinard Forsinard
  G
  Gairbh Garve Garve
  Gàradh a’ Chòta* Coatdyke Coatdyke
  Gàradh Cairte* Cairtsdyke Cartsdyke
  Gart Chois* Gartcosh Gartcosh
  Gart Sgadain Garscadden Garscadden
  Giofnag Giffnock Giffnock
  Glaschu Mheadhain Glesca Central Glasgow Central
  Glaschu Sràid na Banrighinn Glesca Queen St Glasgow Queen Street
  Gleann Eagas Gleneagles Gleneagles
  Gleann Fhionnainn Glen Finnan Glen Finnan
  Gleann Iucha Lithgae Linlithgow
  Glean Ràthais & Baile nan Dealgan Glenrothes & Thorntoun Glenrothes & Thornton
  Goill a Deas* Sooth Gyle South Gyle
  Goillspidh Golspie Golspie
  Greatna Gretna Gretna
  Grianag an Iar Greenock Wast Greenock West
  Grianag Meadhain Greenock Central Greenock Central
  Guireag Gourock Gourock
  H
  Hamaltan an Ear Hamiltoun East Hamilton East
  Hamaltan an Iar Hamiltoun Wast Hamilton West
  Heuls an Iar* Waster Hailes Wester Hailes
  Hileantan an Ear* Hullintoun East Hillington East
  Hileantan an Iar* Hullintoun Wast Hillington West
  Hunndaidh Huntly Huntly
  I
  IBM IBM IBM
  Inbhir Air Ayr Ayr
  Inbhir Chèitinn Inverkeithin Inverkeithing
  Inbhir Chip Inverkip Inverkip
  Inbhir Gharbhain Girvan Girvan
  Inbhir Ghòrdain Invergordon Invergordon
  Inbhir Gobharaidh Invergowrie Invergowrie
  Inbhir Narann Nairn Nairn
  Inbhir Nis Inverness Inverness
  Inbhir Pheofharain Dingwa Dingwall
  Inbhir Sin Invershin Invershin
  Inbhir Theòrsa Thursa Thurso
  Inbhir Ùige Weik Wick
  Inbhir Uraidh Inverurie Inverurie
  Ionad Taisbeanaidh* Exhibition Centre Exhibition Centre
  Irbhinn Irvin Irvine
  L
  Lannraig Lanrick Lanark
  Lèanaidh* Lenzie (or Lenyie) Lenzie
  Leathad Bog Ladybank (or Ladybog) Ladybank
  Lèirbeirt Lairbert Larbert
  Loch Ailleart Lochailort Lochailort
  Loch Eanach Lochineuch Lochwinnoch
  Loch Gheallaidh* Logelly Lochgelly
  Loch Iall Locheil Ootwards Locheil Outward Bound
  Loch Luinncheirt Lochluichart Lochluichart
  Loch Obha Loch Awe Loch Awe
  Logarbaidh Lockerbie Lockerbie
  Luachar Leuchars Leuchars
  Luirg Lairg Lairgs
  M
  Magh na Cruithneachd* The Whufflit Whifflet
  Malaig Mallaig Mallaig
  Marc-Innis Mairkinch Markinch
  Margadh an Fheòir Heymercat Haymarket
  Mòine na Fèithe Monifieth Monifieth
  Monadh a’ Bhuith* Shieldmair Shieldmuir
  Mon Rois Montrose Montrose
  Mòrar Morar Morar
  Muileann-Gaidh Mulguye Milngavie
  N
  Na Creagan Bàna* Whitecraigs Whitecraigs
  Na Cròthan Gorm* Greenfaulds Greenfaulds
  Na h-Earbaill* Airbles Airbles
  Na Panaichean* The Pans Prestonpans
  Naomh-Theanù* St Enoch St Enoch
  Na Seots* The Shotts Shotts
  Na Steaps* Stepps Stepps
  Nuadh-Treabh Fada* Langniddry Longniddry
  O
  Obar Bhrothaig Arbroath Arbroath
  Obar Dheathain Aiberdeen Aberdeen
  Obar Dobhair Aiberdour Aberdour
  Oitir Fhothair Mhòir* Barry Links Barry Links
  P
  Pàirc a’ Mhonaidh* Mairpairk Muirpark
  Pàirc an Righ King’s Pairk King’s Park
  Pàirc Choinein* Kinnin Pairk Kinning Park
  Pàirc Dhùn Èideann Embra Pairk Edinburgh Park
  Pàirc Mhaolagain* Milliken Pairk Milliken Park
  Pàirc Mhic Suail* Maxwell Pairk Maxwell Park
  Pàirc na Banrighinn Queen’s Pairk Queen’s Park
  Pàirc Phosail & Taigh a’ Phàirc* Possilpairk & Pairkhoose Possilpark & Parkhouse
  Pairèad Alexandra Alexandra Parade Alexandra Parade
  Pàislig Sràid GhilleMhoire Paisley Gilmour St Paisley Gilmour St
  Pàrtaig Pairtick Partick
  Peairt Pairth Perth
  Ploc Loch Aillse Plocktoun Plockton
  Poll a’ Mhonaidh Powmont Pollmont
  Port-adhair Ghlaschu Phreastabhaig Glesca Preswick Airport Glasgow Pretwick Airport
  Port an t-Sròim Strome Ferry Strome Ferry
  Port Ghlaschu Port Glesca Port Glasgow
  Port Leathan* Portlethen Portlethen
  Port na Banrighinn North Queensferry North Queensferry
  R
  Raineach Rannoch Rannoch
  Rathad Bhuthain* Shields Rd Shields Rd
  Ros Saidhe Roseyth Rosyth
  S
  Seasnag* Cessnock Cessnock
  Sgìre Raoird Rogart Rogart
  Singer Singer Singer
  Sràid a’ Ghoilf Gowff St Golf St
  Sràid an Diùic Duke St Duke St
  Sràid Chananaich* Buchanan St Buchanan St
  Sràid Earra-Ghàidheal Argyle St Argyle St
  Sràid na Drochaid* Brig St Bridge St
  Sràid Siar* Wast St West St
  Srath Carrann Strathcarron Strathcarron
  Sruighlea Stirlin Stirling
  T
  Taigh an Droma Iarach Laicher Tyndrum Tyndrum Lower
  Taigh an Droma Uarach Upper Tyndrum Upper Tyndrum
  Taigh an Uillt Taynullt Taynullt
  Taigh Ùr na Creige* Newcraighauch Newcraighall
  Talla Chaol-Aibhne* Kelvinhaa Kelvinhall
  Talla na Coille* Widhaa Woodhall
  Taobh an Uillt* Burnside Burnside
  Taobh Loch Iall Locheilside Locheilside
  Tobar Adaidh* Addieswall Addieswell
  Tobar na Màthar Mitherwall Motherwell
  U
  Uachdair Doirein* Cardenden Cardenden
  Ubhalaidh* Uphaa Uphall
  W
  Waverley Dhùn Èideann Embra Waverley Edinburgh Waverley

   

  Port Aiseig Ferry Port Ferry Port
  An Ùig Uig Uig
  Baile na h-Eaglais / Kirkjuvállr* Kirkwa Kirkwall
  Bagh a’ Chaisteil Castlebey Castlebay
  Baile Bhòid Rossy Rothesay
  Cannaigh Canna Canna
  Cille a’ Chreagain Kilcreggan Kilcreggan
  Cola Coll Coll
  Colbhasa Colonsay Colonsay
  Creag an Iubhair Craignure Craignure
  Cumaradh Mòr Great Cumbrae Great Cumbrae
  Dùn Omhain Dunoon Dunoon
  Eige Eigg Eigg
  Eilean nam Muc Muck Muck
  Giogha Gigha Gigha
  Latharna Larne Larne
  Liùrabhaig / Leirvík* Lerwick Lerwick
  Loch Baghasdail Lochboisdale Lochboisdale
  Loch nam Madadh Lochmaddy Lochmaddy
  Machair an Sgithich The Cairn Cairnryan
  Rùm Rum Rum
  Sgrabastal Scraibster Scrabster
  Sròimnis / Straumsnes* Strumnis Stromness
  Steòrnabhagh Stornawa Stornoway
  Taigh an Lòin Tayinloan Tayinloan
  Tiriodh Tiree Tiree
  Tairbeart Tarbert Tarbert
  Tràigh a’ Chaisteil Bruddick Brodick
  Ulapul Ullapuil Ullapool